top of page

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 

BILAG 5.1 - SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR P. W. Wulff WEBSHOP

P. W. Wulff webshop sælger til både privatpersoner og erhvervsdrivende.

Ved salg til erhvervsdrivende gælder "Særlige vilkår for erhvervsdrivende" i punkt 10, som henviser til Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for leverancer af produkter og byggematerialer (DB12), der træder i stedet for disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er angivet.

 

1.VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

P. W. Wulff  webshop ejes og udbydes af:
P. W. Wulff Stubbekøbing Trælast-Isenkram A/S
CVR-nr. 45701115
Vestergade 25
4850 Stubbekøbing
stubbekobing@pwwulff.dk
(herefter kaldet "Pwwulff.dk")

2. BESTILLING OG ORDREBEKRÆFTELSE

Køb hos Pwwulff.dk gennemføres ved at følge disse trin:

  1. Find den eller de varer du ønsker at købe

  2. Indtast antal varer og tryk "Læg i kurv"

  3. Tryk "Gå til kassen" og indtast dine personoplysninger

  4.  Læs og godkend vore salgs- og leveringsbetingelser

  5. Tjek at alle oplysninger er korrekte og godkend købet - betalingsside åbner

Kunden har på ethvert tidspunkt indtil købet er godkendt, mulighed for at vende tilbage og rette ordren.

Præsentation af varer og priser på Pwwulff.dk er ikke at betragte som bindende tilbud fra Pwwulff.dk. Der er derfor ikke indgået en bindende aftale med Pwwulff.dk, før kunden har modtaget en ordrebekræftelse.

Pwwulff.dk tager forbehold for udsolgte varer, mellemsalg, tekniske fejl, pris - og korrekturfejl, typografiske fejl, eventuelle afgiftsændringer, manglende leverancer fra leverandører og andre forhold, som måtte forhindre opfyldelsen af en ordre.

Alle aftaler indgås på dansk.

3. PRISER OG BETALING

Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) inklusive moms og andre afgifter. Den samlede fragtpris oplyses forud for godkendelsen af det samlede køb.

På Pwwulff.dk kan der betales med Dankort - og andre gængse betalingskort. Der tages ikke gebyr i forbindelse med betalingen.

Betalingen trækkes tidligst på det tidspunkt, hvor varen/varerne afsendes til kunden eller afhentes i butikken.

4. LEVERING OG FRAGT

Vores normale leveringstid beregnes til 3-5 hverdage.

Leveringstiden regnes fra kunden har modtaget ordrebekræftelsen, medmindre andet er angivet. Hvis kunden bestiller varer som midlertidigt er udsolgt eller ikke kan leveres inden for 3-5 dage, vil kunden blive informeret via e-mail med oplysning om forventet leveringstidspunkt. Ønskes en vare ikke leveret på grund af forlænget leveringstid/restordre, har kunden naturligvis mulighed for at afbestille varen.

Varer afleveres/læsses af ved vognkant/kantsten eller så tæt på byggepladsen, som chaufføren skønner muligt.

Pwwulff.dk kun til Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland (Se nedestående postnumre).
4720, 4735, 4750, 4760, 4771, 4772, 4773, 4780, 4791, 4792, 4793, 4800, 4840, 4850, 4862, 4863, 4871, 4872, 4873, 4874, 4880, 4891, 4892, 4894, 4900, 4913, 4920, 4930, 4941, 4943, 4944, 4953, 4960, 4970, 4983, 4990.

Ved afhentning af varer i butikken skal kunden forevise gyldig billedlegitimation.

 

5. FORTRYDELSESRET

Kunden har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor kunden eller en af kunden angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse.

Udøvelse af fortrydelsesretten

For at udøve fortrydelsesretten skal kunden meddele Pwwulff.dk (se kontaktinformationer under pkt. 1 ovenfor) sin beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). Kunden kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. 

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis kunden sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Følger af fortrydelse

Hvis kunden udøver sin fortrydelsesret i denne aftale, refunderer Pwwulff.dk's alle betalinger modtaget fra kunden, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af kundens eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som Pwwulff.dk tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Pwwulff.dk har modtaget meddelelse om kundens beslutning om at fortryde denne aftale.

Pwwulff.dk gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som kunden benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre kunden udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges kunden ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Pwwulff.dk kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil Pwwulff.dk har modtaget varerne retur, eller kunden har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Kunden returnerer varerne eller afleverer dem til P. W. Wulff, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor kunden har informeret Pwwulff.dk om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis kunden returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Kunden skal selv betale omkostningerne til at returnere varen. For varer der kan sendes retur med Post Danmark (op til 20kg) vil omkostningerne normalt følge Post Danmarks til enhver tid gældende priser.

For varer der returneres med fragtmand/lastbil er returomkostningerne mindst kr. 500,- og normalt ca. kr. 500,- til 1.500,- afhængig af, hvor varen skal afhentes i Danmark, varens vægt, omfang, mængde og karakter. De faktiske omkostninger til returfragt kan variere fra dette.

Kunden hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

Der gælder inden fortrydelsesret for tjenesteydelser og for varer, der er fremstillet efter kundens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.

 

6. REKLAMATION

Der ydes to års reklamationsret på varer købt hos Pwwulff.dk i overensstemmelse med købeloven.

Såfremt kunden modtager en forkert vare eller varen er defekt ved modtagelse beklager vi naturligvis og udbedrer fejlen hurtigst muligt. Pwwulff.dk ombytter og fremsender straks en ny vare til kunden, når den forkerte eller defekte vare er modtaget retur. Kundens rimelige udgifter vedr. forsendelse og forsikring af pakken refunderes direkte til kunden via check eller bankoverførsel.

Kunden opfordres til straks ved modtagelsen og inden varerne tages i brug sikre sig, at disse er korrekte og mangelfri, herunder at antal/mængder stemmer overens med faktura/følgeseddel.

Henvendelse omkring reklamation skal ske til Pwwulff.dk (se kontaktinformationer ovenfor) og skal meddeles inden rimelig tid efter manglen er eller burde være opdaget. Købelovens frister for reklamationer er gældende.

Såfremt der foreligger en mangel ved varen vil denne blive repareret eller ombyttet, eller kunden vil blive tilbudt et afslag i prisen eller pengene tilbage afhængigt af manglen og kundens ønsker.

Købelovens mangelsregler finder anvendelse, og kunden har de rettigheder der fremgår af denne.

Visse varer der sælges af Pwwulff.dk kan være omfattet af en yderligere leverandørgaranti. Sådanne leverandørgarantier ydes af leverandøren til kunden, og garantibestemmelserne (eller henvisning hertil) leveres sammen med produkterne. Hvis kunden ønsker at udnytte en producentgaranti, skal kunden tage direkte kontakt til producenten som beskrevet i garantibestemmelserne.

Pwwulff.dk indestår ikke for disse producentgarantier. Kundens rettigheder i henhold til købeloven (overfor Pwwulff.dk) berøres dog ikke af en eventuel producentgaranti.

 

7. FORBEHOLD

Informationer på Pwwulff.dk kan ændres uden varsel.

Bemærk at produktbilleder/miljøbilleder på Pwwulff.dk, kan være vist med tilbehørsprodukter, ekstraudstyr eller andre varer, der ikke er inkluderet i prisen.

Pwwulff.dk​ forpligter sig ikke til at imødekomme krav/ønsker angivet anført i "Evt. besked"- feltet om fx. levering på bestemte tidspunkter og kan derfor ikke holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, tab, projektforsinkelser m.v.

Pwwulff.dk forbeholder sig retten til, at afvise ethvert krav i den forbindelse.

 

8. PERSONOPLYSNINGER PERSONDATA OG COOKIES

P. W. Wulff Stubbekøbing Trælast-Isenkram A/S, CVR:45701115, Vestergade 25, 4850 Stubbekøbing er ansvarlig for de oplysninger kunden afgiver til Pwwulff.dk.

Pwwulff.dk gemmer kun de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre kundens bestilling - og med henblik på at kunden kan se sin webshop-ordrehistorik - herunder navn, adresse, tlf.nr., e-mail og de varedata, som vedrører kundens ordre.

Oplysningerne anvendes til at udføre ordren og til at give kunden den service kunden forventer.

Alle oplysninger bliver behandlet strengt fortroligt og vil ikke blive videregivet til tredjepart. Pwwulff.dk anvender dog underleverandører (databehandlere) til ekspedition af ordrene.

Kunden kan når som helst blive slettet fra databasen ved at give besked til Pwwulff.dk pr. telefon eller e-mail.

Som registreret hos Pwwulff.dk har kunden altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen og kunden har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om kunden, samt til at få slettet eller berigtiget forkerte oplysninger. Kunden har også ret til at klage til Datatilsynet.

Når kunden besøger Pwwulff.dk lagres informationer - såkaldte cookies - om at kunden har været på websitet.

Oplysningerne anvendes til, at Pwwulff.dk kan give kunden mere specifik og relevant information når kunden besøger websitet. Læs om Pwwulff.dk's Cookiepolitik her.

 

9. OPHAVSRET

Indholdet på Pwwulff.dk er ophavsretsligt beskyttet og tilhører P. W. Wulff. Artikler, billeder, tekst, illustrationer, lyd, videoklip stilles til rådighed for læsning/visning og må ikke reproduceres, ændres eller kopieres. Kunden må dog gerne printe enkelte kopier eller tage en kopi i digital form til privat brug.

Yderligere anvendelse og eksemplarfremstilling kræver udtrykkelig aftale med Pwwulff.dk. Kontakt P. W. Wulff på tlf.: 54 44 10 04 eller skriv til kontakt@pwwulff.dk.

Overtrædelser medfører krav om vederlag, erstatning og godtgørelse.

 

10. SÆRLIGE VILKÅR FOR ERHVERVSDRIVENDE

Erhvervsdrivende kunder som køber varer på P. W. Wulff til brug i eller for deres erhverv handler i henhold til vilkårene i Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for leverancer af produkter og byggematerialer {DB12). DB12 findes her.

Disse salgs- og leveringsbetingelsers pkt. 4, 5 og 6 finder ikke anvendelse på salg til erhvervsdrivende.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem vilkårene i disse salgs- og leve- ringsbetingelser og 0812 skal sidstnævnte gå forud, idet det særligt skal understreges, at erhvervsdrivende ikke har fortrydelsesret, at reklamationsfristen vedrørende mangler er 1 år og at ansvaret for forsinkelse og mangler mv. er begrænset.

 

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til P. W. Wulff Stubbekøbing Trælast-Isenkram A/S, CVR:45701115, Vestergade 25, 4850 Stubbekøbing. Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores(*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser(*)

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)

- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

- Dato

(*) Det ikke relevante udstreges

 

Disse vilkår er gældende fra 13.6.14.

bottom of page